Hopp til innholdet

Anleggsprøve for Tysk Jaktterrier

Resultat frå anleggsprøvene ligger her.

For fullstendig reglement se her Anleggsprøve .

Anleggsprøven er bygd på den originale anleggsprøven fra tyskland med unntak av drevdelen som opprinnelig blir gjort på jorder etter felthare. Dette er vanskelig å få til i her i landet derfor er drevdelen bygd på samme måte som svenskene bruker på sin skogsprøve. Prøven er lagt opp for å teste de forskjellige momentene som hunden iflg rasestandard skal beherske. Prøven er lagt opp med fire deler, pr idag så må alle delene gjøres sammenhengende, vi jobber med å få omgjort dette slik at vi kan dele opp hi og drevdel. Da kan vi ta hi og vanndelen på sommeren og drevdelen på høst vinter.

 • Vann
  • Her skal en sjekke at hunden liker vann, den skal ut i vann og svømme, aller helst av egen fri vilje eller på kommando. Om ikke det går er det lov å kaste noe for å få hunden til å svømme etter. En får redusert premiegrad etter hvor attraktivt det er å hente, en starter med en stein, deretter noe som flyter og til slutt en fugl. Om ikke hunden går i på noe av dette så er det stryk på vanntesten.
 • Skuddtest
  • Sjekker om hunden er skuddredd. Skuddtesten blir gjennomført først og hund som blir bedømt skuddredd får ikke love til å stille på prøven, blir den dømt skuddredd to ganger får den ikke stille flere ganger.
 • Hi
  • Blir gjennomført i et standard kunsthi, der en sjekker hundens vilje til å finne reven og forsere hinder, samt arbeidsmåte når den finner reven.
 • Drev
  • Blir gjennomført i skog, hunden slippes og skal finne og drive vilt. Når hunden er sluppet bestemmer hundefører hvor og hvordan han vil gå frem til hunden finner vilt. I denne perioden så bedømmes hundens søk. Hunden skal drive i minst 5 minutter med hørbar los for så å returnere, den skal være tilbake senest 60min etter uttak. Det er lov å kalle inn hunden på returen, men ikke å møte den.