Styret

Leder:

Hans Olav Nordli
Epost
Tlf: 95824591

Nestleder:

Stig Thorsen

Epost
Tlf: 97751606

Styremedlem:

Arne Sangolt
Epost
Tlf:97003510

Styremedlem:

Geir Egil Aasbak
Epost
Tlf: 46612694

Vara:

Morten Rise
Epost
Tlf: 98087813

Vara:

Cornelia Schanke Reinås
Epost
Tlf:41267221