Komiteer og verv

Valgkomite:

Knut Bolstad
E-post
Tlf: 90831007

Ellen Anita Rise
E-post
Tlf: 90175296

Cornelia Schanke Reinås.
Epost
Tlf:41267221

Aktivitetskomite:

Anne Britt Skjerven
Epost
Tlf:47279375

Espen Flåten
Epost
Tlf:97035445

Anders Langhelle
E-post
Tlf: 41672148

Kjersti Grimstad
Epost
Tlf: 92832148

Kathrine Hofseth
E-post
Tlf: 41763834

Avlsråd/sunnhetsutvalg:

Thomas Finneid
E-post
Tlf: 41217101

Geir Egil Aasbak
Epost
Tlf: 46612694

Hans Olav Nordli
Epost
Tlf:95824591

Medlemsansvarlig:

Anne-Brit Bolstad
E-post
Tlf: 47241951

Webansvarlig/redaksjon:

Anne Britt Skjerven
Epost
Tlf:47279375

Hans Olav Nordli
Epost
Tlf:95824591

Revisor:

Aasta Sangolt