Klubbgenser

Tar imot bestilling og leverer ut i pinsen på Sognatreffet for dei som skal dit (med forbehold om treffet får gjennomførast ifh covid-19.)

Har du ynskje om å få det tilsendt i posten så ordnar eg det ,men du må betale for frakt etter postens takster👍🏻

Send bestilling til Anne Britt på e-post skjervenanne@gmail.com

Betal til Tysk jaktterrier klubb på vipps 569372  eller Konto nr er. 3633.63.91150.

-Merk betalinga med navn og bestilling-