Innkalling til årsmøte for Tysk Jaktterrier Klubb

Årsmøte: på TEAMS, lørdag 22.05.21 kl1700

Inkalling med saksliste og årsberetning ligger her.