Innkalling til årsmøte for Tysk Jaktterrier Klubb

Årsmøte: Gaupne, lørdag 22.05.21 kl1700
Med forbehold om at situasjonen tillater det, ellers vil møtet bli samme tidspunkt men på web.

Saker som ønskes å tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10.04.2021 til klubbens mail: styret@tjtk.no

Forslag til  medlemmer  i  styre  med  plassering sendes  til valgkomiteen på mail: valg@tjtk.no senest 10.04.2021

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Sak 1 Godkjenning av innkalling
Sak 2 Valg av møteleder
Sak 3 Valg av referent
Sak 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen
Sak 5 Årsberetning
Sak 6 Regnskap
Sak 8 Innmeldte saker
Sak 9 Valg (styre, valgkomite og revisor)

Vel møtt

VI håper å se både nye og gamle medlemmer!

Valg.

Styret

Leder:                  Hans Olav Nordli (På Valg 2 år)
Nestleder:          Stig Thorsen (På Valg 1 år)
Styremedlem:  Jan Inge Skjerven (På Valg 2 år)
StyreMedlem: Arne Sangolt (På Valg 1 år)
StyreMedlem: Geir Egil Aasbak (På Valg 2 år)
Vara:                     Morten Rise (På Valg 1 år)
Vara:                     Cornelia Schanke Reinås (På Valg 1 år)

Valgkomite

Knut Bolstad (På Valg 3 år)
Ellen Anita Rise (På Valg 2 år)
Cornelia Schanke Reinås (På Valg 1 år)

Revisor

Aasta Sangolt (På Valg 2 år)