Årsmøte

Årsmøte: Gaupne, Lørdag 04.06.22 kl 17:00

Saker som ønskes å tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23.04.2022 til klubbens mail: styret@tjtk.no

Forslag til medlemmer i styre med plassering sendes til valgkomiteen på mail: valg@tjtk.no senest 23.04.2022

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Valg av møteleder

Sak 3 Valg av referent

Sak 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Sak 5 Årsberetning

Sak 6 Regnskap

Sak 8 Innmeldte saker

Sak 9 Valg (styre, valgkomite og revisor)

Vel møtt

Vi håper å se både nye og gamle medlemmer!

Styret

Leder: Hans Olav Nordli (Ikke på valg)
Nestleder: Stig Thorsen (På valg)
Styremedlem: Kenneth Kristoffersen (På valg)
StyreMedlem: Arne Sangolt (Ikke på valg)
StyreMedlem: Geir Egil Aasbak (Ikke på valg)
Vara: Morten Rise (På valg)
Vara: Cornelia Schanke Reinås (På valg)

Valgkomite

Knut Bolstad (Ikke på valg)
Ellen Anita Rise (Ikke på valg)
Cornelia Schanke Reinås (På valg)

Revisor

Remi Lindborg (Ikke på valg)